ความสำเร็จในการใช้การทดสอบทางพันธุกรรม

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโดยกุมารแพทย์เฉพาะทางมีแนวโน้มที่จะรายงานการทดสอบทางพันธุกรรมมากกว่าผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยามีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วจากการวิจัยและจากนั้นก็มีแพทย์และระบบสุขภาพที่จำเป็นต้องแปลให้เป็นการปฏิบัติทางคลินิกคลินิกจำเป็นต้องจัดให้มีการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้ความรู้แก่แพทย์และครอบครัว

เกี่ยวกับพันธุศาสตร์และออทิสติกในการทดสอบทางพันธุกรรมที่ทันสมัยมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการทดสอบด้วยตนเองเพิ่มขึ้นมีข้อความหวังมากขึ้นที่บ่งบอกว่าความสำเร็จในการใช้การทดสอบทางพันธุกรรมทางคลินิกกำลังเพิ่มมากขึ้น ตามที่โรงพยาบาลแบรดลีย์ในอีสต์พรอวิเดนซ์ทีมที่อยู่เบื้องหลัง RI-CART แสดงถึงความร่วมมือระหว่างนักวิจัยที่บราวน์โรงพยาบาลแบรดลีย์และสตรีและทารกที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ให้บริการเกือบทุกแห่ง